Hoàn thành bàn giao ghế làm việc hội trường cho Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam

Pula Furniture đã hoàn thành đơn hàng cho Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam, Lô hàng ghế làm việc hội trường được nhập khẩu nguyên kiện về sau 10 ngày

Pula Furniture - Baohan Co.ltd đã hoàn thành, bàn giao lô bàn ghế cho Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. Khẳng định chất lượng và là đối tác tin cậy cho những công trình lớn

Bàn ghế làm việc hội trường
Bàn ghế làm việc hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình lắp đặt bàn ghế hội trường
Quá trình vận chuyển
Quá trình vận chuyển
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao
Hoàn thành lắp đặt, bàn giao

 

Bài viết liên quan