Hoàn thành đơn hàng trị giá lớn cho Ngân hàng M.G.N Campuchia

Công ty TNHH TM&DV Bảo Hân đại diện thương hiệu Pula Furniture vinh dự được đối tác ngân hàng M.G.N Campuchia lựa chọn làm đơn vị cung cấp nội thất cho chuỗi chi nhánh toàn hệ thống Campuchia

Pula Furniture hoàn thành đơn hàng cung cấp nội thất cho M.G.N Bank Campuchia

Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank
Một số hình ảnh tại hội sở M.G.N Bank

Bài viết liên quan