Hoàn thiện toàn bộ nội thất nhà hàng X132 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Nhà hàng cao cấp X132 đã tin tưởng sử dụng toàn bộ nội thất sofa, bàn ghế ăn của Pula Furniture- Xưởng nội thất xuất khẩu. Xin được cảm ơn Quý nhà hàng, chúc nhà hàng kinh doanh hồng phát

Quá trình từ thời điểm đặt hàng đến bàn giao cho kịp ngày khai trương của nhà hàng tròn 1 tháng

Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương
Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương
Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương
Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương
Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương
Hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương

Quá trình bàn giao tại nhà hàng

Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm
Quá trình bàn giao sản phẩm

Quá trình hoàn thiện vệ sinh hoàn thành

Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành
Hoàn thiện công trình để đưa vào vận hành

 

Bài viết liên quan