Pula Furniture trở thành đối tác phân phối nội thất cho chuỗi cửa hàng Katinat Saigon Kafe

Chuỗi cửa hàng coffee của Katinat đã lựa chọn bàn ghế, nội thất của Pula Furniture để hoàn thiện hệ thống

Pula Furniture xin giới thiệu một số công trình trong chuỗi cửa hàng Katinat Saigon 

Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe
Katinat Saigon Kafe

 

Bài viết liên quan