Pula Furniture - Xưởng Nội Thất Xuất Khẩu ×

Hoàn thiện công trình quán Cafe Thành phố Bắc Ninh sử dụng toàn bộ gỗ Me tây Campuchia

Nội dung [Hiện]

Xưởng nội thất Pula - Baohan Co.ltd xin giới thiệu công trình tâm đắc, có thể không phải là công trình lớn nhất về gỗ Me tây Campuchia tại Việt Nam nhưng rất đẹp

Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Cầu thang của quán
Hoàn thiện bậc cầu thang tại Xưởng
Hoàn thiện bậc cầu thang tại Xưởng
Khu vực quầy bar
Khu vực quầy bar
Khu vực quầy bar
Khu vực quầy bar
Khu vực quầy bar
Khu vực quầy bar
Khu vực bàn ghế ăn ngồi uống Cafe
Khu vực bàn ghế ăn ngồi uống Cafe
Tấm gỗ Me tây lớn vân đẹp
Tấm gỗ Me tây lớn vân đẹp
Tấm gỗ Me tây lớn làm bàn trà
Tấm gỗ Me tây lớn làm bàn trà